Zasady zwrotów i reklamacji

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zasady zwrotów

Konsument dokonujący zakupów w sklepie internetowym Frasco może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Aby dokonać zwrotu towaru należy:

  1. wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go na adres mailowy sklep@frasco.pl lub włożyć go do przesyłki,
  2. bezpiecznie spakować towar i zabezpieczyć go przez uszkodzeniem w transporcie,
  3. przesłać towar na wskazany poniżej adres.

Adres do wysyłki:

Frasco sp. z o.o.
ul. Jaworowa 9
62-070 Drwęsa

Każdy zwracany produkt zostaje przez nas bardzo dokładnie sprawdzany.
Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w przypadku zwrotu produktu używanego Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i  funkcjonowania towaru.

Zwrotu należności dokonamy za pomocą takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji lub na konto kupującego podane w formularzu zwrotu.

Formularz możesz pobrać tutaj.[/vc_column_text][vc_column_text]Zasady reklamacji

Reklamacja Towaru możliwa jest w sytuacji, gdy Klient wykryje wadę Towaru lub jego niezgodność z umową (brak właściwości, cech określonych w umowie, brak zgodności z opisem, wzorem czy próbką). Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od daty zakupu. Termin ten biegnie od początku w przypadku wymiany towaru na nowy. W związku z tym:

1. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z poniższymi zasadami składania reklamacji:

a) o wystąpieniu niezgodności towaru z umową Klient musi zawiadomić Frasco w ciągu 1 roku od dnia jej stwierdzenia. Przekroczenie tego terminu spowoduje utratę uprawnień i zwolni Frasco z odpowiedzialności.

b) Sprzedający przewiduje doprowadzenie Towaru do zgodności z umową poprzez:

•  naprawę (jeżeli będzie możliwa),

•  wymianę na nowy, niewadliwy, objęty procedurą reklamacji Towar,

•  zwrot pieniędzy za Towar będący przedmiotem reklamacji w kwocie równej cenie, którą Klient uiścił w momencie zakupu Towaru.

c) Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura zakupu, wydruk z karty płatniczej czy kredytowej), którego kopię należy dołączyć do formularza reklamacyjnego.

d) Formularz reklamacyjny powinien zawierać następujące informacje: dane klienta (imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres email), nazwa produktu, data zakupu, numer zamówienia, opis problemu, wybrany sposób rozpatrzenia reklamacji, wybrany sposób poinformowania o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

e) Reklamację wraz z formularzem reklamacyjnym należy wysłać na adres:

Frasco sp. z o.o.
ul. Jaworowa 9
62-070 Drwęsa

f) Każda zgłoszona przez Klienta reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następnego po dniu, w którym została złożona. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

g) Czas na udzielenie odpowiedzi przez Sprzedającego nie jest jednoznaczny z czasem naprawy lub wymiany. Zależeć on będzie od specyfiki towaru, rodzaju uszkodzenia, jego dostępności u dostawcy/dystrybutora, itd.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient zostanie o tym poinfromowany we wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym sposób.

9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma uzasadnienie na piśmie na wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres.

Formularz możesz pobrać tutaj.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Marki z historią

Produkty z duszą

Życzliwa obsługa

Pozytywne opinie

Potrzebujesz pomocy?

+48 726 314 110   /   +48 607 083 302   /   sklep@frasco.pl

Zapytaj o dostępność produktu

    facebook instagram pinterest